Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

ZA PODRUČJE PROSTORNOG PLANIRANJA U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

OLIVER OREŠIĆ

Dana 03. svibnja 2016. godine (utorak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.

ZA PODRUČJE KOMUNIKACIJA I PROTOKOLA U SLUŽBI UREDA ŽUPANA

MARINELA ĆURČIĆ, JOSIP ŽIVODER

Dana 03. svibnja 2016. godine (utorak) s početkom u 8,15 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.

ZA PODRUČJE FINANCIJA U UPRAVNOM ODJELU ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

LARA ORMUŠ

Dana 03. svibnja 2016. godine (utorak) s početkom u 8,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.

KLASA: 112-06/15-01/71
URBROJ: 2137/1-02/10-16-10
Koprivnica, 29. travnja 2016.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE