Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

ZA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

– 2 (dva) polaznika/ice srednje upravne struke, slijedeći kandidati:

Stela Slivar, Ivana Majetić, Jasmina Lukačin, Ida Žganec, Marina Vranić, Ivančica Pavlović

Dana 03. rujna 2015. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

– 1 (jedan) polaznika/ice srednje građevinske struke, slijedeći kandidati:

Nikola Šporčić.

Dana 03. rujna 2015. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

KLASA: 112-06/14-01/202
URBROJ: 2137/1-01/07-15-23
Koprivnica, 27. kolovoza 2015.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE