Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

ZA UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE,

  • 1 (jedan) stručni prvostupnik/ica javne uprave (VŠS), osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja lokalne i područne (regionalne) samouprave:
  • 1 (jedan) magistra/a prava (VSS), osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja lokalne i područne (regionalne) samouprave:

Luka Dugalija iz Kalinovca

Dana 28. srpnja 2015. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE,

  • 2 (dva) polaznik/ica srednje, više ili visoke stručne spreme građevinske ili arhitektonske struke osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja građevinarstva i prostornog uređenja, Ispostava Križevci:

Mario Kovačević iz Cepidlaka
Nikola Šporčić iz Križevaca

Dana 28. srpnja 2015. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

  • 3 (tri) polaznik/ica srednje upravne struke ili administrativne struke, osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja uredskog poslovanja:

Tanja Kovač iz Kunovca, Jasmina Lukačin iz Koprivnice,
Marija Palaš iz Sigeca, Ivančica Pavlović iz Pitomače i
Kristina Škoda iz Glogovca

Dana 6. kolovoza 2015. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica održati će se intervju.

KLASA: 112-06/14-01/202
URBROJ: 2137/1-01/01-15-18
Koprivnica, 22. srpnja 2015.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA