Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE, SJEDIŠTE KOPRIVNICA

ZA UPRAVNO PODRUČJE GRAĐEVINARSTVA

Elena Grgičin

Dana 19. rujna 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 12,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.

ZA UPRAVNO PODRUČJE UREDSKOG POSLOVANJA

Samanta Hudoletnjak, Martina Ranilović, Katarina Šandrovčan, Valentina Lovriček, Doria Marija Hladnić, Adriana Svilanović, Petra Kamenarić

Dana 19. rujna 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 13.00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE, ISPOSTAVA KRIŽEVCI

 ZA UPRAVNO PODRUČJE GRAĐEVINARSTVA

Matija Bedovec

Dana 19. rujna 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 14.00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.


UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE

ZA UPRAVNO PODRUČJE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Martina Mekovec

Dana 19. rujna 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 14.00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica.

KLASA: 112-06/15-01/71
URBROJ: 2137/1-02/10-16-19
Koprivnica, 15. rujna 2016.

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove