OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Koprivničko-križevačku županiju, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu