Obavijest svim jedinicama lokalne samouprave

OBAVIJEŠTAVAMO sve JLS da se usvajanjem Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  14/13), promijenio intenzitet potpore za kapitalni projekt kojim se sufinancira gradnja vodne i komunalne infrastrukture za investicije u JLS od posebnog prioriteta prema Županijskoj razvojnoj strategiji iz djelokruga školstva i socijalne skrbi i iznosi 10% vrijednosti investicije (bez PDV-a).

Uz popunjen obrazac zahtjeva potrebno je priložiti Ugovore i ovjerene privremene / konačnu situaciju.