OBAVIJEST poljoprivrednicima o iskorištenju sredstava za tekući projekt: T – 100010 poticanje novih višegodišnjih nasada

Obaviještavaju se poljoprivrednici, potencijalni korisnici subvencije za podizanje višegodišnjih nasada, da su proračunska sredstva po projektu T – 100010 Poticanje novih višegodišnjih nasada, utrošena.

Ako se u toku proračunske godine Izmjenama i dopunama proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, osiguraju dodatna sredstva za navedeni Tekući projekt, korisnicima koji su u međuvremenu podnijeli zahtjev, kao i svim korisnicima koji nakon budućih Izmjena i dopuna podnesu zahtjev, biti će isplaćena subvencija sukladno Javnom pozivu.

Upravni odjel
za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

KLASA:320-04/14-01/27
URBROJ:2137/1-03/19-14-2
KOPRIVNICA, 28.05.2014.

PROČELNIK:
Marijan  Štimac,  dipl.oec, v.r.