Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja pristiglih ponuda na Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije

Sukladno odredbama Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije, koji je objavljen 27. ožujka 2015. godine u “Glasu Podravine i Prigorja” te na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije daje se

OBAVIJEST
O VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA

Otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije održati će se

dana 17. travnja 2015. godine (petak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja za prodaju nekretnina uv vlasništvu Koprivničko-križevačke županije

KLASA: 940-01/15-01/5
URBROJ: 2137/1-01/09-15-3
Koprivnica, 14. travnja 2015.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA:
Vesna Pribeg Peričić, dipl. iur., v.r.