OBAVIJEST o vremenu i mjestu otvaranja ponuda pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici

Sukladno odredbama objavljenog Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, koji je objavljen 22. kolovoza 2014. godine u “Glasu Podravine i Prigorja” daje se

OBAVIJEST

O VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA

Otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održati će se četvrti dan po isteku roka za dostavu ponuda

dana 12. rujna 2014. godine (petak) s početkom u 8,00 sati

u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za zakup poslovnih prostorija

KLASA: 372-01/14-01/1
URBROJ: 2137/1-01/09-14-3
Koprivnica, 08. rujna 2014.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Vesna Pribeg Peričić, dipl.iur., v.r.