Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije

Sukladno odredbama objavljenog  Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, koji je objavljen 8. veljače 2013. godine u “Glasu Podravine” i “Malom Podravskom listu” daje se

 OBAVIJEST

O VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA

Otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održati će se četvrti dan po isteku roka za dostavu ponuda

dana 1. ožujka 2013. godine (petak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Županije, sobi broj 31/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica.

 Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

KLASA: 372-01/13-01/2
URBROJ: 2137/1-02/03-13-3
Koprivnica, 26. veljače 2013.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnih prostorija
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:
Ivica Pal, prof., v.r.