Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva – Potpora male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači kako će se dana 12. ožujka 2021. godine privremeno zatvoriti Javni poziv za potpora male vrijednosti za ulaganja u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu.

Nakon objave Javnog poziva za potpora male vrijednosti za ulaganja u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu, KLASA: 320-01/21-01/5, URBOJ:2137/1-04/03-20-1 (u daljnjem tekstu: Javni poziv), od 15. veljače 2021. godine, zaprimljeno je 189 zahtjeva za potporu male vrijednosti. Intenzitet potpore male vrijednosti iznosi 50% od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja u materijalnu imovinu odnosno ulaganja u opremanje i građenje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih gospodarskih objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, prerada i/ili čuvanje i/ili pakiranje poljoprivrednih proizvoda, troškovi strojeva i priključaka, a maksimalno 50.000,00 kn.

Temeljem točke VII. Javnog poziva, isti se privremeno zatvara te nakon obrade pristiglih zahtjeva i utvrđivanja njihove valjanosti sukladno točkama II., III., IV., V. i VI. izvršiti će se provjera te će se utvrditi da li su rezervirana sredstva u Proračunu u iznosu 1.200.000,00 kn, u cijelosti utrošena.

Stoga napominjemo kako, svi zahtjevi koji će biti zaprimljeni 15. ožujka 2021. godine neće biti razmatrani niti će biti predmet daljnjeg postupanja.

Nakon obrade zahtjeva pristiglih zaključno s 12. ožujkom 2021., naknadno ćemo na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr objaviti informaciju o konačnom zatvaranju Javnog poziva ili eventualnoj mogućnosti podnošenja zahtjeva.

Ž U P A N :
Darko Koren, ing. građ., v.r.