Obavijest o privremenom zatvaranju – Javni poziv za T 100093 – potpora male vrijednosti po direktivi 1407

Po objavi Javnog poziva za tekući projekt T 100093 potpore male vrijednosti po direktivi 1407, KLASA: 302-01/20-01/12, URBOJ:2137/1-04/08-20-1 (u daljnjem tekstu: Javni poziv), do 01. lipnja 2020. godine zaprimljeno je 20 zahtjeva za subvencioniranje 50% ulaganja u materijalnu imovinu odnosno ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih prostora te kupnju opreme, maksimalno 50.000,00 kn.

Temeljem točke V. Javnog poziva, isti se privremeno zatvara te nakon obrade pristiglih zahtjeva i utvrđivanja njihove valjanosti sukladno točkama II., III. i IV. izvršiti će se provjera te će se utvrditi da li su rezervirana sredstva u Proračunu u iznosu 319.500,00 kn, u cijelosti utrošena.

Stoga napominjemo da, svi zahtjevi koji će biti zaprimljeni od 02. lipnja 2020. godine neće biti razmatrani niti će biti predmet daljnjeg postupanja.

Nakon obrade zahtjeva pristiglih zaključno s 01. lipanj 2020., naknadno ćemo na www.arhiva.kckzz.hr objaviti informaciju o konačnom zatvaranju Javnog poziva ili eventualnoj mogućnosti podnošenja zahtjeva.

Ž U P A N :
Darko Koren, ing. građ.