Najava otvaranja jesenskog natječaja za podnošenje projektnih prijedloga sufinanciranih od strane Saveza Alpe Adria

U okviru Saveza Alpe Adria u razdoblju od 1. do 30. rujna 2016. godine biti će otvoren novi jesenski natječaj za podnošenje projektnih prijedloga Saveza Alpe Adria, na koji će putem nadležnih TCP-a (Tematskih koordinacijskih točaka) moći svi zainteresirani prijaviti svoje projektne prijedloge.

Uvjet za prijavu projekata će biti jednak kao i u proljetnom pozivu na podnošenje projektnih prijedloga, prijavitelji će morati zadovoljiti uvjet od minimalno tri projektna partnera iz tri zemlje s područja Saveza Alpe Adria (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska),  odnosno s područja 12 regija članica Saveza.

Jesenski sastanak Upravnog odbora Saveza Alpe Adria na kojem će se odlučivati o projektima, zakazan je za 20. listopada 2016. godine, dok je za koordinatore TCP-a (Tematskih koordinacijskih točaka) rok za objavu odabranih projektnih prijedloga na web stranici Saveza Alpe Adria 7. listopad 2016. godine.

Pozivamo sve zainteresirane koji zadovoljavaju uvjete da prijave svoje projektne prijedloge na predmetni natječaj putem kojeg će moći ostvariti sufinanciranje projekta od Saveza Alpe Adria, odnosno da se za sve dodatne informacije obrate u Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove na e-mail: medjunarodna.suradnja@kckzz.hr ili na broj telefona 048/220-347.

Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove

Prilog:
Obrazac projektne aplikacije