Nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske (e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 29. listopada do 27. studenoga 2018.)

Dokument o kojem se provodi javno savjetovanje dostupan je u privitku, a objavljen je na službenim stranicama nadležnog ministarstva na slijedećoj poveznici:

Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: odlagalista@mzoe.hr  u periodu od 29. listopada do  27. studenoga 2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode