Javni poziva za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 2. skupine – sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Jandrin grm“, na katastarskoj čestici 1309/1 k.o. Novigrad Podravski