Javni poziv za uvid u spis predmeta za rekonstrukciju građevine rekonstrukcija državne ceste D28 infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa rekonstrukcija državne ceste D28, dionica Haganj-Markovac Križevački, L=10,43 km, 3. skupine

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine rekonstrukcija državne ceste D28 infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa rekonstrukcija državne ceste D28, dionica Haganj-Markovac Križevački, L=10,43 km, 3. skupine,

na k.č.br. k.o. (Škrinjari, Sv. Ivan Žabno, Kuštani, Markovac Križevački, ).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10. veljače 2015. godine od 11,00-13,00 sati, na lokaciji – Križevci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I. Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA POSTUPKA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch. v.r.

POMOĆNICA PROČELNIKA
Vesna Telban, mag.ing.arch.,v.r.