Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine poljoprivredne namjene, 3.b skupine – klijet na novoformiranoj građevnoj čestici 343 k.o. Čepelovac

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Željka Milunović, 43000 Bjelovar, Andrije Hebranga 54

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine poljoprivredne namjene, 3.b skupine – klijet

na novoformiranoj građevnoj čestici 343 k.o. Čepelovac, nastaloj spajanjem cijelih k.č.br. 343, 342/2, 342/1, 341/2, 340/3, 340/5, 339/2, 339/3, 339/1, 338, 337/2 k.o. Čepelovac (Čepelovac, Čepelovečki breg 193).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.07.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Izdvojeno mjesto rada Đurđevac, Stjepana Radića 1, soba br. 27, uz obaveznu prethodnu najavu na broj telefona 048/818-402.

Prilikom dolaska na uvid u spis predmeta potrebno je pridržavati se svih propisanih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprečavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.