Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće mreže plinovoda u Virju i izgradnja novih dionica

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000044
URBROJ: 2137/1-04/108-15-0005
Đurđevac, 22.12.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOMUNALIJE – PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće mreže plinovoda u Virju i izgradnja novih dionica – produžetci distributivne mreže, 3. skupine,

na građevnim česticama kat. br. 10395/1, 10467/1, 10408, 8471, 10410, 10324/1, 10343/1, 10409, 8469/5, 10398, 10292/1, 9284/2, 8583/1, 10361/1, 10366, 10414, 8122/3, 8052/6, 8048/3, 10415/2, 8175/5, 10315/1, 8518, 9284/2, 8864/2, 8864/3, 10292/1, 10298, 10379, 10324/1, 10393/3, 8721, 10485/394, 10297/1, 10394/1, 10297/1, 10399/1, 10398, 10394/6, 10393/1, 10384, 10412/1, 7144, 8613/10, 8583/1, 7144, 10409, 10399/1, 10397, 10394/5, 8721, 10386/3, 10313/1, 10292/1, 8708, 10391, 8628/3, 10393/3, 10393/1, 8720/4, 8866/7, 8959/1, 8673, 10390, 10411, 10413, 10297/1, 10425/5, 10297/1, 7558/5, 7177/3, 7234/1, 7236/2, 7091/1, 7161, 8553/3, 10400, 10383, 10394/3, 10395/1, 10408, 8430, 10485/255, 8437, 8438, 8439, 8442/1, 8442/2, 8444, 8447, 8448/1, 10485/254, 8450/5, 8450/3, 8449/1, 8449/5, 10405, 10404, 10425/6, 10427/4, 7596/2, 7596/6, 10412/2, 10412/1, 7603, 10343/1, 10368, 7655/1, 10350, 10369/1, k.o. Virje (Virje).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.01.2016. godine u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije, Ispostavi Đurđevac, Stjepana Radića 1, prizemlje, soba 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT:
Martin Antoljak, građ.teh.