Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – distributivna plinska mreža grada Đurđevca

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000031
URBROJ: 2137/1-04/108-15-0007
Đurđevac, 04.11.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOMUNALIJE – PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – distributivna plinska mreža grada Đurđevca, 3. skupine,

na građevnim česticama kat. br. 2035, 2036, 2031/1, 2031/2, 3408, 3056/1, 3399/1, 3399/2, 1834, 1334, 1439/2, 3397, 3395/1, 3395/2, 2318, 2138, 2276, 1129/1, 1129/3, 1129/4, 3385, 1193, 3384/1, 3391, 3372/1, 3384/1, 1064, 3388/1, 3390, 3389, 3390, 7342/1, 3395/1, 3372/1, 3387/2, 3387/1, 593, 526/1, 518, 526/4, 557/1, 560/1, 3433, 526/3, 3387/3, 3393, 3394, 2361, 2362, 834, 3400/1, 3400/2, 3379, 3364, 3379, 1391, 1412/1, 230, 3383/1, 261/3, 260/2, 263/4, 3380, 177, 168, 105, 33, 3381/1, 3382, 1580, 128, 77/2, 131/1, 1600/3, 1600/4, 1599/2, 3401, 3407, 3445, 2959/2, 3434, 3411/1, 2952/2, 2952/3, 3405/4, 3405/1, 3404, 3039, 3410, 3426, 2031/2, 2031/3, 2038, 3409, 3374, 2548/1, 2537, 2536, 2514/1, 2518, 2516, 3376, 3082, 3408, 3134/2, 3396, 365, 361, 366, 581, 562/7, 3398, 3395/1, 1229, 3385, 1141, 3384/1, 2354/6 k.o. Đurđevac I.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.11.2015. godine od 08:00 do 10:00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije, Ispostavi Đurđevac, Stjepana Radića 1, prizemlje, soba 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT
Martin Antoljak, građ.teh.