Javni poziv za uvid u spis predmeta – izgradnja pješačke staze i javne rasvjete uz pješačku stazu Koprivnički Ivanec – Goričko – Kunovec – Botinovec

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/14-02/5
URBROJ: 2137/1-04/10-14-3
Koprivnica, 24. studeni 2014. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Koprivnički Ivanec HR-48000,
Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za:
  • izgradnja pješačke staze i javne rasvjete uz pješačku stazu Koprivnički Ivanec – Goričko – Kunovec – Botinovec,

na katastarskim česticama k.č.br. 4425/1, 56, 4430, 55/5, 4429, 52, 630/1, 630/2, 635/13, 635/12, 635/11, 635/10, 635/9, 635/8, 635/16, 635/7, 635/6, 635/5, 635/4, 635/19, 635/3, 635/2, 627, 623/1, 617, 4472, 621/1, 620/4, 618, 4471, 612, 611, 3923, 3922/3, 3922/2, 3922/4, 3922/1, 3924/2, 3924/4, 3924/3, 3924/1, 3925, 3926, 3928/1, 3929/2, 3930, 3935, 3936/2, 3938, 3939, 3941/3, 3941/1, 3942, 3943/2, 3940, 3953, 3955/1, 3966/3, 3966/4, 3967/1, 3967/2, 3723, 622/7, 635/21, 3928/2, 3955/2, 3966/2 k.o. Koprivnički Ivanec,

i na k.č.br. 426/6, 426/5, 426/4, 6073, 29/1, 6072, 264, 167, 4443/25, 4443/24, 4443/23, 3818/3, 3818/2, 3818/1, 3819/2, 3819/1, 3820, 6059/1, 4406, 4411/1 k.o. Kunovec,

  1.  Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.12.2014 u od 07:00 – 14:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, A. Nemčića 5, 1. kat, soba 44.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK:
Dražen Kozjak, dipl. ing. građ.