Javni poziv za Tekući projekt: T – 100016 poticanje registracije objekata za proizvodnju sira – obiteljskih sirana

Župan Koprivničko – križevačke županije objavljuje

JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100016
POTICANJE REGISTRACIJE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU SIRA –
OBITELJSKIH SIRANA
na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

 I.

          Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu sa Tekućim projektom: T – 100016 poticanje registracije objekata za proizvodnju sira – obiteljskih sirana mjerilimai kriterijima na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini, KLASA:320-01/12-01/18, URBROJ:2137/1-05/02-12-1 od 15. svibnja 2012. godine, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije dostave svoje zahtjeve.

 II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1.  Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije,
  2. Subvencionirati će se troškovi provođenja postupka registracije objekata za proizvodnju sira – obiteljskih sirana, koji su započeti u 2011. godini i završeni u 2012. godini u iznosu od 50% ukupnih troškova maksimalno 6.000,00 kuna, bez PDV-a,
  3. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  4. Zahtjev za subvencioniranje registracije objekata za proizvodnju sira – obiteljskih sirana podnosi se jednom godišnje.

 III.

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Obrazac zahtjeva «sirane T-100016»,
  2. Dokaz da je upisan u odgovarajući registar ili upisnik,
  3. Dokaz da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  4. Kopija računa i uplatnica i specifikacija troškova nastalih za registaraciju objekta,
  5. Obostrana kopija osobne iskaznice za nositelja obiteljskog poljoprivrednog  gospodarstva, za obrte – obrtnica i tvrtke – rješenje trgovačkog suda,
  6. Kopija žiro računa,

 IV.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 31.12.2012. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje poticanja registracije objekata za proizvodnju sira – obiteljskih sirana i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

  Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam
48000 Koprivnica
s naznakom «SIRANE T-100016»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju poticanja registracije objekata za proizvodnju sira – obiteljskih sirana.

 VI.

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, i telefon 658-232.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/12-01/18
URBROJ:2137/1-05/02-12-2
Koprivnica, 15. svibnja 2012.            

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.