Javni poziv za TEKUĆI PROJEKT : T – 100014 navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

JAVNI POZIV
za TEKUĆI PROJEKT : T – 100014
navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu
na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

 I.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu s Tekućim projektom: T – 100014 poticanje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu – mjerila i kriterija na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini, KLASA: 320-01/12-01/27, URBROJ: 2137/1-05/06-12-01 od 10. svibnja 2012. s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije dostave svoje zahtjeve.

 II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1. Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju  nabaviti sustav za navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu i moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije;
  2. Subvencionirati će se troškovi kupnje novog sustava za navodnjavanje u iznosu od 15%, a maksimalno 20.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva nabavne vrijednosti sustava za navodnjavanje;
  3. Potrebno je priložiti račun o kupnji sustava za navodnjavanje;
  4. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  5. Zahtjev za subvencioniranje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu podnosi se jednom godišnje.

 III. 

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Obrazac zahtjeva «T-100014»;
  2. Kopija računa o kupnji sustava za navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu;
  3. Kopija rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  4. Kopija osobne iskaznice.

IV.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

 Zahtjev se podnosi do 30.09.2012. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica – www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «T-100014»

 Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

  V. 

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju navodnjavanja otvorenog poljoprivrednog zemljišta.

 VI. 

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, web stranici: www.arhiva.kckzz.hr, i telefon 658-138.

KLASA:   320-01/12-01/27
URBROJ: 2137/1-05/06-11-02
Koprivnica, 10. svibanj 2012.              

ŽUPAN: Darko Koren, ing. građ., v.r.