Javni poziv za tekući projekt: T – 100011 Poticanje nabave mreže za zaštitu od tuče

Župan Koprivničko–križevačke županije  objavljuje

 JAVNI POZIV
TEKUĆI PROJEKT : T – 100011
poticanje nabave mreže za zaštitu od tuče
na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

I.  

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu sa Tekućim projektom: T 100011 Poticanje nabave mreže za zaštitu od tuče – mjerila i kriteriji na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini, KLASA: 320-01/12-01/28, URBROJ: 2137/1-05/06-12-01 od 10. svibnja 2012. godine, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije dostave svoje zahtjeve.

II.  

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1. Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije,
  2. Subvencionirati će se troškovi nabave mreže za zaštitu od tuče u iznosu od 20%, nabavne cijene mreže za zaštitu od tuče, a maksimalno 20.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva,
  3. Zahtjev za subvencioniranje nabave mreže za zaštitu od tuče podnosi se jednom godišnje.

III. 

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Obrazac zahtjeva «T-100011»;
  2. Kopija računa o nabavi mreže za zaštitu od tuče u 2012. godini;
  3. Kopija rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

 IV.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 30.09.2012. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje nabave mreže za zaštitu od tuče i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica

 s naznakom «T-100011»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V.  

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju nabave mreže za zaštitu od tuče.

VI. 

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr, i telefon 658-138.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/12-01/28
URBROJ: 2137/1-05/06-12-2
Koprivnica, 10. svibanj 2012.                 

ŽUPAN: Darko Koren, ing.građ., v.r.