Javni poziv za prikupljanje razvojnih projekata u Bazu projekata Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011-2013.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator upisan u Upisnik upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na području Koprivničko-križevačke županije

Javni poziv za prikupljanje razvojnih projekata u Bazu projekata Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011-2013.

Svrha Javnog poziva

Svrha Javnog poziva za prikupljanje razvojnih projekata u Bazu projekata Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011-2013. (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je identificirati i prikupiti sve projektne ideje, prijedloge i projekte koji su važni za razvoj Koprivničko-križevačke županije, te doprinose ostvarivanju ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011-2013. (u daljnjem tekstu: Županijskom razvojnom strategijom).

Svi prikupljeni projekti formirat će Bazu projekata Županijske razvojne strategije.

Baza projekata Županijske razvojne strategije bit će osnova Povjerenstvu za odabir projekata, Županu Koprivničko-križevačke županije i Županijskom partnerskom vijeću da temeljem strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u Županijskoj razvojnoj strategiji izaberu one od prioritetnog značaja za razvoj Županije.

Vrsta projekata za prijavu na Javni poziv

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti svi projekti koji su u skladu s ciljevima, prioritetima i mjerama navedenim u Županijskoj razvojnoj strategiji.

Prijavitelji projekata

Svoje projekte na ovaj Javni poziv mogu predložiti:

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– javne ustanove osnovane od strane države, županije, gradova i općina

– organizacije civilnog društva (nevladine udruge) i strukovna udruženja

– trgovačka društva, obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i

– ostali

uz uvjet da će se projekt provoditi na području Koprivničko-križevačke županije.

Rokovi prijave

Javni poziv otvoren je od 11. listopada 2011. godine do zaključno 31. listopada 2011. godine do 15,00 sati.

Preuzimanje obrazaca i dostava projekata

Projekti se dostavljaju na posebno propisanom digitalnom obrascu. Obrazac za prijavu projekata može se preuzeti na niže navedenom link-u ili osobno u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja.

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

CILJEVI, PRIORITETI I MJERE ŽRS KKŽ

Projekti se dostavljaju u elektroničkom obliku na slijedeću e-mail adresu:  info@pora.com.hr

Sve dodatne informacije vezane uz Javni poziv dostupne su u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja, Braće Radić 2/1, Koprivnica, tel: 621-978, te na web stranici PORE www.pora.com.hr.

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA KOPRIVNIIČKO-KRIIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2011 – 2013.

 

STRATEGIJA REGIONALNOG RAZVOJA RH

 

Zakon o regionalnom razvoju RH