Javni poziv za kapitalni projekt K 100068 Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini