Javni poziv za kapitalni projekt: K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem gradnje, rekonstrukcije i izrade projektne dokumentacije

Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT : K-100013
Izgradnja komunalne vodne infrastrukture
sufinanciranjem gradnje, rekonstrukcije i izrade projektne dokumentacije
na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

Korisnici sufinanciranja gradnje, rekonstrukcije i izrade projektne dokumentacije

 I. 

Isporučitelji vodnih usluga ili jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije, koji su uspješno aplicirali na Javni poziv za predlaganje projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

II.

1.    Obrazac zahtjeva “K-100013 – A”,
2.    Ovjereni račun i situacija.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

III. 

Zahtjev se podnosi do 15.12.2012. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, a ispunjeni zahtjev za sufinanciranje gradnje, rekonstrukcije i izrade projektne dokumentacije dostavlja se na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica

 s naznakom “K – 100013 – A”

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 IV.

Rješenje o plaćanju po ovjernim situacijama donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti plaćanje.

V.

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na Web stranicama Županije http://www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi), na e-mail: tomislav.teskera@kckzz.hr  ili telefon 658-234.

ŽUPAN KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE