Javni poziv za kapitalni projekt: K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture financiranjem iznosa vodnog doprinosa

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj 30. listopada 2012. godine prihvatila je Rebalans proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu, te je time za financiranje vodnog doprinosa osigurano dodatnih 100.000,00 kuna.

Stoga, pozivamo sve JLS Koprivničko-križevačke županije, da mogu do kraja 2012. godine, podnijeti zahtjev za financiranjem vodnog doprinosa sukladno : „Javnom pozivu za kapitalni projekt K – 100013 izgradnja komunalne vodne infrastrukture financiranjem iznosa vodnog doprinosa“

Koprivnica, 31.10.2012.

Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti

PROČELNIK :
Marijan Štimac, dipl.oecc.

_______________________________________________________________

 

Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT : K-100013
Izgradnja komunalne vodne infrastrukture
financiranjem iznosa vodnog doprinosa
na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

Korisnici financiranja vodnog doprinosa

 I. 

Jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije.

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

II.

1.    Obrazac zahtjeva “K-100013 – B”,
2.    Kopija Rješenja Hrvatskih voda o vodnom doprinosu,
3.    Kopija Odluke JLS o izboru nositelja investicije.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

III. 

Zahtjev se podnosi do 15.12.2012. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, a ispunjeni zahtjev za financiranje iznosa vodnog doprinosa dostavlja se na adresu:

  Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom “K – 100013 – B”

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

IV.

Rješenje o plaćanju vodnog doprinosa donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti plaćanje.

 V.

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na Web stranicama Županije http://www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi), na e-mail: tomislav.teskera@kckzz.hr  ili telefon 658-234.

Koprivnica, 30.05.2012.

 ŽUPAN KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE