Javni poziv za aktivnost: A – 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13),  i   Programa 1016: Ruralni razvoj-  izmjene i dopune, KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/16-14/10 od 25. ožujka 2014., Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA AKTIVNOST: A – 100032
TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

I.

          Pozivaju se organizatori turističkih manifestacija da u skladu s Aktivnosti: A – 100032  Turističke manifestacije županijskog značaja – na području Koprivničko – križevačke županije u 2014. godini, dostave svoje zahtjeve.

Za provođenje aktivnosti A-100032 na kontu 381 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 120.000,00 kuna.

 II.

 Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1. Turističke zajednice Đurđevca, Koprivnice i Križevaca podnose zahtjeve za donacijom;
    1. Donirat će se sredstva za organizaciju manifestacija od županijskog značaja za razvoj  turizma u 2014. godini za korisnike iz Javnog poziva i to za „Picokijadu“, „Križevačko spravišče“, „ Podravske motive“ i „Renesansni festival“, po 30.000,00 kuna za svaku navedenu manifestaciju.
    2. Korisnik donacije obvezan je istaknuti na svim promotivnim materijalima grb i naziv Koprivničko – križevačke županije.

 III.

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Zahtjev;
  2. Kopija računa sa specifikacijom troškova,
  3. Izvještaj o održanoj manifestaciji, odnosno promidžbeni materijal.

 IV.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju, a sve informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi). Zahtjev za subvencioniranje turističkih manifestacija županijskog značaja  i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju,

Nemčićeva 5.
48000 Koprivnica

 s naznakom «A-100032»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V.

 Korisnik donacije biti će obaviješten o dodjeli donacije prije održavanja iste.

Zaključak o isplati donacije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za donacijom.

 VI.

 Javni poziv objavljen je na stranici Koprivničko – križevačke županije  (www.arhiva.kckzz.hr) i poslan elektronskom poštom turističkim zajednicama, a sve informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, telefon 658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 KLASA:320-01/12401/21
URBROJ:2137/1-03/18-14-1
Koprivnica, 9. travnja 2014. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.  građ. v. r.