Javni poziv za aktivnost: A – 100030 poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

JAVNI POZIV
za aktivnost: A – 100030
poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja
na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Aktivnosti: A – 100030 poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja – mjerila i kriteriji na području Koprivničko – križevačke županije u 2012. godini, KLASA:320-01/12-01/15, URBROJ:2137/1-05/02-12-1 od 15. svibnja 2012. godine, s sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije dostave svoje zahtjeve.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1. Zainteresirane udruge, turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju biti s područja Koprivničko–križevačke županije;
  2. Subvencionirati će se troškovi za organizaciju sajmova i manifestacija u turizmu u 2012. godini za korisnike iz Javnog poziva.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Zahtjev;
  2. Kopija računa s specifikacijom troškova,
  3. Izvještaj o održanoj manifestaciji, odnosno propagandni materijal.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 31.12.2012. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju, a sve informacije u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a zahtjev za subvencioniranje sajmova i izložbi u turizmu i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «A-100030»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju sajmova i izložbi u turizmu.

VI.

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr, i telefon 658-232.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/12-01/15
URBROJ:2137/1-05/02-12-2
Koprivnica, 15. svibnja 2012.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.