Javni poziv za aktivnost A-100027 – poticanje razvoja poljoprivrede izrada dizajna i tiska markice vizualne identifikacije kvalitete – kkq

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

  JAVNI POZIV
za aktivnost A-100027 – poticanje razvoja poljoprivrede
izrada dizajna i tiska markice vizualne identifikacije kvalitete – kkq
na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu s Aktivnosti: A-100027 poticanje razvoja poljoprivrede – izrada dizajna i tiska markice vizualne identifikacije kvalitete – kkq – mjerilima i kriterijima na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini, KLASA:320-01/12-01/20, URBROJ:2137/1-05/02-12-1 od 15. svibnja 2012. godine, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije dostave svoje zahtjeve.

 II.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva

 1. Podnositelj zahtjeva mora imati vinograd i podrum na području vinogorja Kalnik i vinogorja Koprivnica-Đurđevac;
 2. Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva moraju zadovoljiti kriterije po posebnim uvjetima iz Pravilnika o dodjeli markice kvalitete Koprivničko-križevačke županije sukladno članku 14;
 3. Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima iz članka 8. Pravilnika o dodjeli markice kvalitete Koprivničko-križevačke županije nisu obavezni dostavljati potrebnu dokumentaciju iz članka 14.

 III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 

Potrebna dokumentacija sukladno članku 14. Pravilnika o dodjeli markice kvalitete Koprivničko-križevačke županije:

 1. Obrazac zahtjeva «markica A – 100027»;
 2. Kopija Izvoda iz Vinogradarskog registra;
 3. Godišnju prijavu proizvodnje grožđa i vina;
 4. Dokaz o organoleptičkom i kemijskom ocjenjivanju;
 5. Dokaz o zdravstvenoj kakvoći vina;
 6. Kopija rješenja Zavoda za vinarstvo o stavljanju vina u promet;
 7. Nagrade i priznanja.

Potrebna dokumentacija sukladno članku 8. Pravilnika o dodjeli markice kvalitete Koprivničko-križevačke županije uz obrazac zahtjeva je jedan od dolje navedenih dokumenata:

 1. Obrazac zahtjeva «markica»;
 2. Upisnik korisnika registriranih oznaka izvornosti ili;
 3. Upisnik korisnika registriranih oznaka zemljopisnog porijekla ili;
 4. Upisnik prehrambenih proizvoda koji nose oznaku „tradicionalni ugled“ ili;
 5. Oznaka „Hrvatska kvaliteta“ ili;
 6. Oznaka „Izvorno Hrvatsko“.

IV.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 31.12.2012. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Nemčićeva 5, Koprivnica, ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje izrade dizajna i tiska markice vizualne identifikacije kvalitete – kkq i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «markica A-100027»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva potrebna dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Rješenje o dodjeli markice kvalitete donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam izvršiti dodjelu markica kvalitete.

VI.

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi i telefon: 658-232.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/12-01/20
URBROJ:2137/1-05/02-12-1
Koprivnica, 15. svibnja 2012.

Župan:
Darko Koren ing. građ., v.r.