Javni poziv T-100031 Sufinanciranje poslovnih udruživanja

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13 i 3/14) i  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), i   Programa 1016: Ruralni razvoj-  izmjene i dopune, KLASA:400-06/14-01/16, URBROJ: 2137/1-03/16-14/10 od 25. ožujka 2014., Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

 JAVNI POZIV
T-100031
SUFINANCIRANJE POSLOVNIH UDRUŽIVANJA
( KLASTERI, ZADRUGE GOSPODARSKO INTERESNA UDRUŽANJA,
PROIZVOĐAĆKE ORGANIZACIJE I SLIČNO)

 I.

 Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Tekućim projektnom: T – 100031  Sufinanciranje poslovnih udruživanja (klasteri, zadruge, gospodarsko interesna udruženja, proizvođačke organizacije, lokalne akcijske grupe i slično) na području Koprivničko – križevačke županije u 2014. godini, dostave svoje zahtjeve.

Za provođenje tekućeg projekta T 100031 na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 20.000,00 kuna.

 II.

 Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1. Korisnici subvencija za sufinanciranje poslovnih udruživanja (klasteri, zadruge, gospodarsko interesna udruženja, proizvođačke organizacije, lokalne akcijske grupe i slično) u 2014. godini su klasteri, zadruge, poljoprivredne udruge, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, s prebivalištem odnosno sjedištem u Koprivničko–križevačkoj županiji.
  2. Svrha subvencioniranja poslovnih udruživanje je u cilju povećanja gospodarske aktivnosti kao i dostizanje višeg stupnja konkurentnosti i isplativosti poljoprivredne proizvodnje, povezivanje s drugim inicijativama (međužupanijske i međuregionalne), a subvencionirat će se nabava opreme potrebne za rad (informatička oprema, uredska oprema).
  3. Subvencionirat će se 25% od prihvatljivih troškova, ali ne više od 10.000,00 kn. Korisnici koji su u sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak.

 III.

Potrebna dokumentacija  koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Kopija Odluke o osnivanju ( klasteri, zadruge, gospodarsko interesna udruženja i sl.) u  2014. godini,
  2. Kopija računa za opremu;
  3. Obrazac zahtjeva „ T- 1000031“;
  4. Izvješće o osnivanju klastera, zadruge, gospodarsko interesnog udruženja, proizvođačkih organizacija i sl.,
  5. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

 IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

            Zahtjev se podnosi do 12. prosinca 2014. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje poslovnih udruživanja u poljoprivredi i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Nemčićeva 5.
48000 Koprivnica

s naznakom „T 100031“

            Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V. 

             Zaključak o isplati subvencije donosi Župan  Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju poslovnog udruživanja.

 VI.

            Javni poziv biti će objavljen na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr)   i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, telefon: 048/658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/14-01/18
URBROJ:2137/1-03/18-14-1
Koprivnica, 9. travnja 2014. godine

                ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ. v. r.