Javni poziv – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja upozorava na hitnost nadopune zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada (građevina) koji su podnijeli nepotpun zahtjev za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju upozoravaju se da u najkraćem mogućem roku dopune svoje zahtjeve jer će u suprotnom morati biti odbijeni.

Zahtjevi za ozakonjenjem mogli su se podnijeti do 30. lipnja 2013. a budući da su brojni građani čekali krajnji zakonski rok za pokretanjem postupka ozakonjenje, veliki je broj nepotpunih zahtjeve.

Ministarstvo od početka pokretanja projekta ozakonjenja upozorava na nužnost dostave kompletne dokumentacije jer je bez nje nemoguće provesti postupak. Svim upravnim odjelima koji rješavaju postupke ozakonjenja poslana je uputa 27. lipnja 2013. u kojoj se predlaže da se podnositeljima zahtjeva dade primjereni rok za dostavu kompletne dokumentacije, koji ne bi trebao biti kraći od 60 dana a koji se iz opravdanih razloga može i produžiti.

Ministrica Anka Mrak-Taritaš prilikom obilaska svih županija u srpnju 2013. najavila je da se proces ozakonjenja treba provesti u razumnom roku jer je on preduvjet kvalitetne analize stanja u prostoru i sanacije prostora što je put prema njegovom kvalitetnijem i održivijem upravljanju.
S obzirom da se krajnji rok rješavanja zahtjeva približio Ministarstvo upozorava sve podnositelje zahtjeva, koji to još nisu učinili, da što hitnije svoje zahtjeve dopune jer je prošlo skoro dvije godine od podnošenja zahtjeva a što je više nego dovoljan rok za dostavu potrebne dokumentacije. Upravni su odjeli dužni poštivati zakonske rokove i postupno zatvarati predmete te stoga više nema prostora za odgodama. Nepotpuni zahtjevi neće moći biti riješeni pozitivno tj. oni će morati biti odbijeni a time su gubi mogućost ozakonjenja bespravne gradnje po povoljnim uvjetima to jest prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN (86/12, 143/13).

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode