Javni poziv A-100027 – poticanje razvoja poljoprivrede – obrazovanje u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi pri obrazovnim ustanovama

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 JAVNI POZIV
A-100027 – poticanje razvoja poljoprivrede – obrazovanje u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi pri obrazovnim ustanovama (edukacija, seminari, projekti i stručna putovanja)
na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

I.

Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne udruge i obrazovne ustanove da u skladu s aktivnosti: A-100027 – poticanje razvoja poljoprivrede – obrazovanje u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi pri obrazovnim ustanovama (edukacija, seminari, projekti i stručna putovanja)  mjerilima i kriterijima na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini, KLASA:320-01/12-01/13, URBROJ:2137/1-05/02-12-1 od 15. svibnja 2012. godine, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije dostave svoje zahtjeve.

II. 

 Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Poljoprivredni proizvođači ili poljoprivredne udruge, podnositelji zahtjeva za edukaciju i stručna putovanja u 2012. godini, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije, a obrazovne ustanove dati prijedlog projekta koji je od važnosti za poljoprivrednu proizvodnju Županije,
 2. Poljoprivredni proizvođači moraju biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 3. Subvencionirati će se troškovi obrazovanja u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi u iznosu od 700,00 kuna po podnositelju zahtjeva odnosno polazniku, te prijevoz za stručnu ekskurziju na području Republike Hrvatske,
 4. Potrebno je priložiti Ugovor s certificiranom ustanovom za obrazovanje, spisak polaznika i Izvješće o završenom obrazovanju, odnosno kopiju računa i Izvješće o stručnom putovanju,
 5. Obrazovne ustanove moraju priložiti zahtjev, prijedlog Ugovora i projekta s očekivanim rezultatima, te po završetku projekta konačno Izvješće.

III.

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

za pravne i fizičke osobe i poljoprivredne udruge:

 1. Obrazac zahtjeva «A 100027»;
 2. Kopija rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za polaznike;
 3. Kopija Ugovora s certificiranom obrazovnom ustanovom;
 4. Certifikat o položenom ispitu, odnosno Izvještaj o završenom obrazovanju.

za obrazovne ustanove:

 1. Obrazac zahtjeva «A 100027»;
 2. Prijedlog obrazloženje sufinanciranja projekta;
 3. Ugovor;
 4. Izvješće o provedenom projektu i rezultatima projekta.

za stručna putovanja:

 1. Obrazac zahtjeva «A 100027»;
 2. Kopija računa;
 3. Izvješće o izvršenom stručnom putovanju.

 IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 31.12.2012. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje obrazovanja u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

    Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom „A 100027“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Ugovor o isplati subvencije sa certificiranom obrazovnom ustanovom sklapa Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju obrazovanja u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi, nakon uspješno završenog obrazovanja, provedenog projekta i završene stručne ekskurzije.

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr, i telefon 658-232.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/12-01/13
URBROJ:2137/1-05/02-12-2
Koprivnica, 15. svibnja 2012.                       

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.