Informacija o zahtjevu za PUO rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na poljima ugljikovodika u Koprivničko-križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji

Nositelj zahvata, INA Industrija nafte d.d., Zagreb podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika  Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i Čepelovac-Hampovica, Koprivničko-križevačka i Virovitičko-podravska županija. Na spomenutim poljima planira se izvedba zahvata izrade i privođenja eksploataciji novih plinskih i naftnih bušotina, izgradnja priključnih plinovoda/naftovoda,  ugradnja kompresora na radnim prostorima, izgradnja utisnih slanovoda i drugi zahvati  detaljnije navedeni u Informaciji. Za zahvat je proveden i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu čije Rješenje o prihvatljivosti zahvata također objavljujemo.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode