Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje farme za uzgoj mliječnih krava u Općini Gola, investitor „Zlatni kompas“

Sukladno člancima  29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka  10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Cijelu informaciju možete vidjeti ovdje.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode