Informacija o zahtjevu za OPUO – istražna bušotina Severovci-1 (Sev-1) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja u Općini Virje, INA Industrija nafte d.d., Zagreb

Nositelj zahvata,.INA Industrija nafte, d.d., Zagreb podnijela je, temeljem odredbi članaka 24, 25., 26. i 27.  Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat istražne bušotine Severovci (Sev-1) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja u Općini Virje.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema uputi u priloženoj Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2017.html.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izvor slike: Elaborat zaštite okoliša, RGN, Zagreb, veljača 2017. godine