Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat gradnje gospodarske farme za tov junadi kapaciteta 672 UG, kčbr.1824, k.o. Ruševac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat gradnje gospodarske farme za tov junadi kapaciteta 672 UG, kčbr.1824, k.o. Ruševac.