Građevinska dozvola – Hrvatske ceste d.o.o. – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine – rekonstrukcija raskrižja Ulice grada Vukovara, Radničke ceste i Kolodvorske ulice u Đurđevcu

Tekst građevinske dozvole možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.