Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 27. Zakona o lovstvu (”Narodne novine” broj 140/05, 75/09. i 153/09), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13. i 14/13) i članka 6. Odluke o načinu raspodijele sredstava vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/12. i 1/14) Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV

vlasnicima zemljišta bez prava lova

na području Koprivničko-križevačke županije

I. Predmet Javnog poziva: dodjela novčane naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije.

 

II. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu novčane naknade, te potrebna dokumentacija:

Pravo na novčanu naknadu imaju vlasnici zemljišta bez prava lova, na kojem je ustanovljeno državno ili zajedničko lovište na području Koprivničko-križevačke županije.

Vlasnici zemljišta bez prava lova mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu predajom zahtjeva Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjeku za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo na Obrascu zahtjeva A-100029 koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

–    kopiju izvatka iz zemljišne knjige (vlasnički list), za sve čestice u vlasništvu na području pojedinog lovišta (ne stariji od šest mjeseci);

–    obostranu kopiju osobne iskaznice, odnosno za obrt i tvrtke – rješenje o registraciji;

–    kopiju kartice računa.

Obrazac zahtjeva zainteresiranim strankama biti će dostupan u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjeku za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica A. Nemčića 5, i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije: www.arhiva.kckzz.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva, neće se razmatrati.

Župan koprivničko-križevačke županije donosi Rješenje o raspodijeli novčane naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, a o žalbi na Rješenje odlučuje nadležno Ministarstvo.

 

III. Minimalni i maksimalni iznos novčane naknade, te postupak obračuna:

Visinu novčane naknade određuje površina zemljišta i lovišta, te visina lovozakupnine i koncesije koju plaćaju lovozakupnici i koncesionari.

Novčana naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova određuje se slijedećim postupkom obračuna:

Ukupna površina zemljišta vlasnika/Ukupna površina lovišta unutar kojeg se nalazi zemljište vlasnika *100 = iznos za obračun.

Ukupan iznos lovozakupnine/koncesije za lovište unutar kojeg se nalazi zemljište vlasnika * 50% = 50% lovozakupnine/koncesije.

50% lovozakupnine/koncesije * iznos za obračun/100 = iznos naknade.

Vlasnicima zemljišta pripada novčana naknada od uplaćene lovozakupnine i koncesije u 2013. godini, koja iznosi minimalno 1,43 kuna po hektaru površine do maksimalno 11,78 kuna po hektaru površine, obuhvaćene lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina i koncesija.

 

IV. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjek za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo, Ulica A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

 

V. Vrijeme trajanja natječaja:

Javni poziv je otvoren do 30. listopada 2014. godine. Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način protivno uvjetima javnog poziva podnesene prijave, neće se razmatrati.

Javni poziv će se objaviti u Glasu Podravine i Prigorja, web stranici Koprivničko-križevačke županije i na oglasnoj ploči Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjeka za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo.

 

VI. Informacije:

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjek za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo Koprivničko-križevačke županije, na broj telefona  048/658-138, radnim danom od 7-15 sati.

Detaljnije informacije o novčanoj naknadi vlasnicima zemljišta bez prava lova kao i Obrazac zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Odsjeku za poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo i lovstvo i na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije: www.arhiva.kckzz.hr.

KLASA: 323-01/14-01/4

URBROJ: 2137/1-03/17-14-1

Koprivnica, 27. veljače 2014.                                                               

ŽUPAN:  

Darko Koren,ing.građ.