Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija