Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova za adaptaciju dvorane PORA-e