Otvorenje novoizgrađene školsko sportske dvorane i nove prostorije Osnovne škole Sokolovac – fotogalerija

Otvorenje novoizgrađene školsko sportske dvorane i nove prostorije Osnovne škole Sokolovac, Sokolovac, 8. rujna 2016. godine