Otvorenje novoizgrađene Osnovne škole u Legradu – fotogalerija

Otvorenje novoizgrađene Osnovne škole u Legradu, Legrad, 5. rujna 2016. godine