Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Županijskog Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 10. stavaka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.), članka 6. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/14.) Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 17. sjednici održanoj 13. listopada 2014. godine, sastavlja

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Županijskog Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Sukladno članku 10. stavaka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština) na 10. sjednici održanoj 8. srpnja 2014. godine objavila je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.) Javni poziv je objavljen 26. rujna 2014. godine, na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije, u tjednom tisku Glas Podravine i Prigorja, te 29. rujna 2014. godine u tjednom tisku Podravski list.

Kandidature su se zaprimale u pisarnici Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica i to od 26. rujna 2014. godine do 06. listopada 2014. godine.

Mladi su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu. Županijski savjet mladih) imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života, te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Županijskog savjeta mladih.

Županijski savjet mladih ima 11 članova i 11 zamjenika članova, a biraju se na razdoblje od tri godine.

Kandidature za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih ističu udruge, koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredjeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studenstski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj neformalna skupina mladih ona mora biti skupina od najmanje 50 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura bili su dužni prilikom isticanja kandidatura za članove Županijskog savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Županijskog savjeta mladih.

Prijedlog kandidatura, sukladno članku 5. stavku 4. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/14.) mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime kandidata, osobni identifikacijski broj kandidata (OIB), ime roditelja, adresa prebivališta ili boravišta na području Županije, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, naznaku da li je kandidat učenik osnovne ili srednje škole, član učeničkog vijeća, student, član studentskog zbora, član udruge, član sindikalne ili strukovne organizacije, nezaposlena/zaposlena osoba, član pomlatka političke stranke ili neformalne skupine mladih (ostala populacija mladih), te obrazloženje prijedloga iz kojeg se vidi zbog čega bi kandidat trebao biti izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta.

Sukladno članku 10. stavcima 5. i 6. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14.) Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Odbor za izbor i imenovanja) na 17. sjednici održanoj 13. listopada 2014. godine, pristupio je otvaranju pristiglih prijava i utvrđivanju kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: kandidature).

Odbor za izbor i imenovanja, nakon što je zaprimio kandidature za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, obavio je provjeru navedenih uvjeta prijavljenih kandidata, te konstatira da su u otvorenom roku pristigle sljedeće kandidature:

      1. Predlagatelj: Županijski odbor mladeži HDZ-a Koprivničko-križevačke županije, Josipa Vargovića 1/2, Koprivnica

Kandidatkinja: BARBARA KOVAČ, rođena 9. rujna 1987., Kunovec, Jelačićeva 34,

Zamjenica kandidatkinje: IVANA FOSIĆ, rođena 20. rujna 1989., Molve, Đurđevačka 29,

Kandidatkinja: NATAŠA BREZOVEC, rođena 23. veljače 1986., Koprivnica, Mije Šimeka 1,

Zamjenica kandidatkinje: ANA-MARIJA STRNAD, rođena 18. srpnja 1996., Koprivnica, Močilski odvojak I 23,

Kandidat: NEVEN JAKI, rođen 30. prosinca 1987., Križevci, Ulica Ferde Kerna 8,

Zamjenica kandidata: MARTINA FALAT, rođena 31. siječnja 1989., Križevci, Stari Bošnjani 41,

Kandidat: GORAN POMPER, rođen 02. listopada 1989., Križevci, Gornja Brckovčina 74,

Zamjenica kandidata: ANDREJA BABIĆ, rođena 25. studenoga 1986., Križevci, Zagorska ulica 86,

Kandidat: HRVOJE IŠTVANOVIĆ, rođen 01. listopada 1986., Sokolovac, Bilogorska 11,

Zamjenik kandidata: KRUNO RAJN, rođen 28. prosinca 1985., Sokolovac, Gornji Maslarac 34.

  1. Predlagatelj: Županijski interesni odbor mladih HNS-a Koprivničko-križevačke županije, Gupčeva 2, Koprivnica

Kandidat: MATIJA ZAMLJAČANEC, rođen 21. lipnja 1986., Subotica Podravska, Varaždinska 130,

Zamjenik kandidata: PATRIK GLAVICA, rođen 18. lipnja 1990., Koprivnica, ulica Ivana Mažuranića 21.

  1. Predlagatelj: Sveučilišna organizacija HSS-a Križevci, Trg Antuna Nemčića 4, Križevci

Kandidat: DARIO CAR, rođen 05. listopada 1990., Kalnik, Gornje Borje 38,

Zamjenik kandidata: DENIS BUŽIĆ, rođen 15. kolovoza 1985., Križevci, Veliki Potočec 73.

  1. Predlagatelj: Organizacija mladih HSS-a Koprivničko-križevačke županije, Svilarska 6, Koprivnica

Kandidatkinja: KATARINA ČORBA, rođena 28. ožujka 1992., Novo Virje, Pavljanci 4,

Zamjenik kandidatkinje: DENIS PTIČAK, rođen 11. lipnja 1992. Novo Virje, Medvedička 74,

Kandidat: ŽELJKO FRANJO, rođen 30. rujna 1988., Molve, Đurđevačka 7,

Zamjenica kandidata: DRAGANA ŽUPANIĆ, rođena 11. kolovoza 1986. Novigrad Podravski, Blaža Mađera 84,

Kandidatkinja: MONIKA JUG, rođena 19. listopada 1993., Starigrad, Krešimirova 86,

Zamjenica kandidatkinje: KATARINA SUČIĆ, rođena 11. listopada 1988., Subotica Podravska, Kolodvorska ulica 26.

  1. Predlagatelj: Županijska organizacija Foruma mladih SDP-a Koprivničko-križevačke županije, Svilarska 6, Koprivnica

Kandidatkinja: MAJA PAVIŠIĆ, rođena 22. lipnja 1989., Križevci, Frana Galovića 26,

Zamjenica kandidatkinje: MATEJA VRBEK, rođena 17. veljače 1993., Križevci, Špiranec 31,

Kandidat: KREŠIMIR HUDOLETNJAK, rođen 10. srpnja 1993., Križevci, Velike Sesvete 94,

Zamjenik kandidata: VIKTOR LEDINSKI, rođen 15. kolovoza 1990., Križevci, Ulica kralja Petra Krešimira 22.

  1. Predlagatelj: Gradska organizacija Foruma mladih SDP-a Koprivnica, Svilarska 6, Koprivnica

Kandidat: SAŠA HRENIĆ, rođen 03. svibnja 1990., Legrad, Mali Otok 43a,

Zamjenik kandidata: DAVOR BRAČKO, rođen 23. ožujka 1994., Štaglinec, Štaglinec 53.

  1. Predlagatelj: Forum mladih SDP-a Hrvatske, Gradska organizacija Đurđevac, Kralja Tomislava 2, Đurđevac

Kandidat: DENIS NEMEŠ, rođen 23. veljače 1990., Đurđevac, Ivana Gorana Kovačića 17,

Zamjenica kandidata: TIHANA POPEC, rođena 16. lipnja 1990., Đurđevac, Međašna 7.

  1. Predlagatelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kunovec, Jelačićeva bb, Kunovec

Kandidat: LUKA BLAŽIC, rođen 20. studenoga 1987., Kunovec, Ulica braće Radića 34,

Zamjenica kandidata: DIJANA ŠČETINEC, rođena 27. lipnja 1994., Kunovec Breg, Maklac 10.

  1. Predlagatelj: Društvo za sportsku rekreaciju „Ratarska šuma“, Trg Antuna Nemčića 7/1, Križevci

Kandidat: NIKOLA KUŠEC, rođen 29. studenoga 1989., Sveti Petar Orehovec, Miholec 64,

Zamjenik kandidata: MATIJA ŠATVAR, rođen 28. svibnja 1993., Sveti Petar Orehovec, Orehovec 68,

Kandidat: IVAN PREMEC, rođen 07. travnja 1991., Križevci, Ulica kralja Tomislava 104,

Zamjenik kandidata: MARKO KATANOVIĆ, rođen 04. prosinca 1992., Križevci, Ulica Vjekoslava Köröskenya 26.

10. Predlagatelj: Glas mladih Križevci, Ulica branitelja Hrvatske 3, Križevci

Kandidat: ŽELJKO JURKOVIĆ, rođen 04. rujna 1989., Križevci, Koprivnička ulica 25,

Zamjenica kandidata: ANA ĐURANEC, rođena 24. prosinca 1988., Pesek, Kramarovec 10,

Kandidat: JOSIP ZORKO, rođen 26. kolovoza 1995., Križevci, Koprivnička ulica 25,

Zamjenik kandidata: MARKO GUZALIĆ, rođen 20. ožujka 1991., Križevci, Kalnička ulica 42,

Kandidat: SANDRO MATUS, rođen 23. kolovoza 1990., Pesek, Pesek 8,

Zamjenica kandidata: TATJANA VEGMAN, rođena 18. studenoga 1988., Križevci, Stari Bošnjani 35.

11. Predlagatelj: Savez izviđača Koprivničko-križevačke županije, Braće Radić 22, Koprivnica

Kandidatkinja: SELMA LEPČIĆ, rođena 26. rujna 1987., Križevci, Mali Potočec 100,

Zamjenica kandidatkinje: ANJA SENZEL, rođena 23. ožujka 1989., Đurđevac, Ciglenska 27 a.

12. Predlagatelj: Neformalna skupina mladih

Kandidat: MATIJA MATUS, rođen 09. siječnja 1991., Orehovec, Vinarec 40,

Zamjenica kandidata: ŠTEFICA KATANOVIĆ, rođena 22. prosinca 1990., Gornja Rijeka, Dropkovec 56,

Kandidat: DEAN PERKO, rođen 22. veljače 1993., Koprivnica, Ulica Kneza Branimira 65,

Zamjenica kandidata: ANA RADMANIĆ, rođena 09. kolovoza 1992., Koprivnica, Ulica Ivana Sabolića 34.

Odbor za izbor i imenovanja, nakon otvaranja gore navedenih prijava kandidatura, utvrdio je da su sve kandidature pristigle u roku određenim Javnim pozivom. Nadalje, utvrdio je i da su sve pristigle kandidature valjane, jer sadrže svu potrebnu dokumentaciju određenu Javnim pozivom, te je time prijavljeno ukupno 23 člana i 23 zamjenika članova.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta objavit će se na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr.), a Popis važećih kandidatura objavit će se na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije, te u tjednim tiskovinama Glas Podravine i Prigorja i Podravski list.

Odbor za izbor i imenovanja upućuje ovakvo Izvješće Županijskoj skupštini na prvu sljedeću sjednicu koja će biti sazvana, a kako bi raspravila Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Županijskog Savjeta mladih i s Popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih, tajnim glasovanjem, izabrala članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih na mandat od tri godine.

Koprivničko-križevačka županija
Županijska skupština
Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-01/14-01/5
URBROJ:2137/1-01/05-14-12
Koprivnica, 13. listopada 2014.

PREDSJEDNIK:
Goran Kovačić, v.r.