Županijsko stručno vijeće pedagoga

Županijsko stručno vijeće pedagoga osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije održano je u školi „Đuro Ester“ 1. ožujka 2013.g. Skupu su prisustvovali osim pedagoga osnovnih škola i nekoliko stručnih suradnika iz srednjih škola. Tema skupa bio je Građanski odgoj i obrazovanje koju je predstavila pedagoginja škole domaćina Jasna Relja i Hrvatski kvalifikacijski okvir koju je održala Sonja Geci, pedagoginja iz OŠ Andrije Palmovića Rasinja. Naša škola uključena je u eksperimentalno provođenje kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja koji se planira uvesti u sve škole u RH.

Predviđeno je da se kurikulum provodi u osnovnim školama na više načina, ovisno o dobi učenika te potrebama i mogućnostima škole, odnosno lokalne zajednice. U skladu s tim, predlaže se spiralno-razvojni model uvođenja po ciklusima: -u 1. ciklusu, tj. od 1. do 4. razreda osnovne škole, građanski odgoj i obrazovanje se ostvaruje međupredmetno i izvannastavno kao obvezna aktivnost; – u 2. ciklusu (5. i 6. razred osnovne škole) se, osim obveznog međupredmetnoga i izvannastavnog pristupa, uvodi i izborni modularni pristup, u sklopu kojega se učenici bave pojedinim temama ili područjima građanskog odgoja i obrazovanja oslanjajući se na postojeće module kao što su Osnove demokracije, Projekt Građanin, Medijacija, Prava potrošača i dr.; – u 3. ciklusu (7. i 8. razred osnovne škole) se nastavlja s obveznim međupredmetnim i izvannastavnim pristupom te izbornim modularnim, ali se građanski odgoj i obrazovanje uvodi i kao izborni predmet.

Uloga stručnog suradnika u provođenju kurikuluma odnosi se na ulogu koordinatora u planiranju sadržaja i ishoda učenja te organizaciju provođenja predviđenih aktivnosti. Druga tema skupa bio je Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) koji predstavlja instrument uređenja sustava kvalifikacija u RH koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, utemeljeno stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija, kao i povezivanje razina kvalifikacija u RH s razinama kvalifikacija u Europskom kvalifikacijskom okviru (EKO) i Kvalifikacijskom okviru Europskog prostora visokog obrazovanja.

mr.sc. Jasna Relja, pedagoginja