Županijski savjet mladih raspravljao o Programu rada i Financijskom planu za sljedeću godinu

U prostorijama Županijske uprave održana je druga sjednica Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, koji je vodio predsjednik Ivan Car.

Uvodno se obratio zamjenik župana Ratimir Ljubić koji je naglasio važnost Savjeta glede poticanja mladih na uključivanje u razvoj lokalne zajednice te dodao kako im je Županijska uprava na raspolaganju za svu potrebnu pomoć i podršku.

Na sjednici je bilo riječi o Programu rada Savjeta mladih, koji, između ostalog, uključuje održavanje edukativnih tribina i predavanja, promicanje suradnje s institucijama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i inicijativama mladih, razne aktivnosti s temom unaprjeđenja položaja mladih te provođenje Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije. Program će biti dan na razmatranje članovima Županijske skupštine, a utvrđen je i prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu.

Sjednici je prisustvovala i po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Ljubica Belobrk Flamaceta sa suradnicom Jelenom Drakulić.

 

Služba ureda župana