Županijska natjecanja učenika u 2013. godini

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i Školskim športskim savezom Republike Hrvatske u osnovnim i srednjim školama organizira natjecanja učenika u znanjima i vještinama, te sportskim disciplinama. Natjecanja su izlučnog karaktera i provode se na školskoj, županijskoj, međužupanijskoj, regionalnoj i državnoj razini.

Koprivničko-križevačka županija prepoznala je važnost izvannastavnih aktivnosti u otkrivanju, poticanju i praćenju rada darovitih učenika, te svake godine izdvaja vlastita sredstva (iznad zakonskog standarda) za omogućavanje održavanja županijske razine natjecanja te nagrađivanje najuspješnijih učenika, mentora i ekipa na državnoj razini.

Sredstva su osigurana za prehranu sudionika natjecanja, troškove prijevoza na natjecanje te za rad stručnih i prosudbenih povjerenstava. Sredstva su osigurana prema slijedećim kriterijima:

  • prehrana: 35,00 kn po sudioniku
  • prijevoz: stvarni troškovi prijevoza
  • rad povjerenstava: 180,00 kn po članu povjerenstva bruto, a za članove povjerenstva (suce, izbornike) koji nisu zaposlenici škola naše županije 283,34 kn bruto.

U školskoj 2012./13. godini u Koprivničko-križevačkoj županiji održat će se dvadeset šest županijskih natjecanja u znanju (raspored održavanja u prilogu) i dvanaest sportskih natjecanja (raspored održavanja u prilogu). Na natjecanjima će sudjelovati preko 2000 učenika s oko 300 mentora.

Županija je u svom Proračunu za navedene troškove županijske razine natjecanja osigurala 306.800 kuna. Županijska razina financira se za sve škole na području Koprivničko-križevačke županije (i školama kojima su osnivači Grad Koprivnica i Grad Križevci).

Najuspješniji učenici s županijske razine natjecanja pozivaju se na državni nivo natjecanja. Županija je u svom Proračunu osigurala novčane nagrade za najuspješnije učenike i mentore na državnim natjecanjima u iznosu 135.100 kn, a raspodijelit će se prema slijedećem kriteriju:

– nagrade učenicima(pojedinačno):                               

  1. mjesto na državnoj razini    2.000,00 kn
  2. mjesto na državnoj razini    1.500,00 kn
  3. mjesto na državnoj razini    1.000,00 kn

– nagrade ekipama:

  1. mjesto na državnoj razini     2.500,00 kn
  2. mjesto na državnoj razini     2.000,00 kn
  3. mjesto na državnoj razini     1.500,00 kn

– nagrade mentorima:za osvojeno 1, 2. ili 3.  1.000,00 kn

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT