Županija u zamjenu stolarije u školama ulaže 495.000 kuna

Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal sa suradnicima u petak, 1. listopada, preuzeo je završene radove na zamjeni dotrajale stolarije na školskim zgradama Osnovne škole Novigrad Podravski i Područne škole Podravske Sesvete. Vrijednost radova u Novigradu iznosi 48.240 kuna, a u Podravskim Sesvetama 81.600 kuna. Radove je izvelo poduzeće Metal Beneton d.o.o. Sveti Križ Začertje. Sanacijom ovih objekata uvelike će se smanjiti troškovi grijanja u nadolazećoj zimskoj sezoni.

Osim na ova dva školska objekta, zamjena stare i nefunkcionalne stolarije obavlja se u još pet osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije, a Županija će ove godine u svojim školama ugraditi stolariju ukupne vrijednosti od 495.000 kuna.