Županija prepoznala vrijednost arheoloških nalaza

Tijekom službenog posjeta delegacije Koprivničko-križevačke županije Općini Virje posjećeno je i arheološko nalazište kod crkve sv. Martina. Obzirom da se područje mjesnog parka u Virju povezivalo s kasnosrednjovjekovnom utvrdom Prodavić, cilj iskapanja je bio utvrditi potencijal nalazišta. Na njemu je pronađena starija kapela Sv. Martina i groblje istočno od svetišta.

Kustos-arheolog Robert Čimin upoznao je delegaciju Županije s dinamikom istraživanja ovog nalazišta te rekao kako se prema pojasnim kopčama sa sigurnošću može reći da se radi o groblju gdje se sahranjivanje vršilo od 1500. do 1700. godine. Objasnio je kako za nastavak daljnjih radova trebaju financijska sredstva koja bi osigurala izgradnju nadstrešnice, te planiranje dubljih iskapanja. Prisutne je isto tako proveo i kroz Zavičajni muzej Virja u kojem se nalaze neki od najvrjednijih etnoloških eksponata u Podravini.

Župan Darko Koren zaključio je kako će Županija ubrzo organizirati sastanak s predstavnicima stručnih službi i lokalne samouprave kako bi se pronašao način da se ovaj projekt dalje financira, ali i kako bi se postavile osnove za organiziranje jedinstvenog Muzejskog centra orijentiranog na zavičajnu ostavštinu. Takvo bogatstvo može postati ne samo kulturno-povijesni simbol ovog kraja već i pravi regionalni turistički brend.