Županija financirala novu kotlovnicu za osnovnu školu u Sokolovcu

Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal sa suradnicima je u četvrtak 24 . listopada obišao osnovne škole u Rasinji, Legradu i Sokolovcu. Osnovnoškolcima u Rasinji nužna je sportska dvorana, a razgovaralo se i o projektima vezanima uz područnu školu u Subotici Podravskoj. U Legradu je zamjenik Pal obišao gradilište nove školske zgrade i sportske dvorane dok je u Sokolovcu izvršena primopredaja završenih radova na rekonstrukciji kotlovnice. Time je škola Sokolovac prešla s grijanja na kruta goriva na plinsko grijanje. Investiciju u visini od 237.000,00 kn u potpunosti je financirala Koprivničko-križevačke županija.